WALTRÉ JURISTBYRÅ
Målsägandebiträde

Du som är utsatt för brott har vanligtvis rätt till en jurist, och bör kräva det så fort som möjligt. Målsägandebiträdet är närvarande under hela polisutredningen, samt under rättegång. Leder saken till rättegång får du hjälp med att kräva skadestånd.

Migrationsrätt

Du som söker asyl och anses vara i behov av en jurist kan önska den jurist du vill ha. Waltré juristbyrå har en stor erfarenhet av att hjälpa asylsökande och arbetar aktivt för dina rättigheter, såväl inför Migrationsverket som inför domstol. Hos Waltré juristbyrå får du även hjälp med andra former av uppehållstillstånd och verkställighetshinder.

Vårdnad

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens kan saken till sist avgöras av domstol. Oavsett om det är umgänge, vårdnad eller boende som måste avgöras av domstol, kan Waltré juristbyrå bistå genom hela processen. Hos oss får du även hjälp med olika familjerättsliga avtal.

Allmän praktik

Hos Waltré juristbyrå kan du även få hjälp med civilrättsliga mål. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning per telefon för mer information.

OM MIRJAM WALTRÉ

Mirjam Waltré

Mirjam Waltré har en juristexamen från Stockholms universitet. Hon har arbetat internationellt för Civil Rights Defenders i Sarajevo. Hon har även arbetat på såväl åklagarmyndigheten som brottmålsbyrå i Stockholm. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part, förvaltarskapsärenden, asyl- och migration, LVU LPT LVM LRV och vårdnad.

Hon har även en stor erfarenhet av att föreläsa och driver podcasten Fråga Juristen tillsammans med Fritte Frittzon som du kan lyssna på här och här.

FINANSIERING

Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller rättsskydd. I tvister kan rättsskyddet i din hemförsäkring ofta tas i anspråk. Din självrisk är då normalt 20 procent av ombudskostnaderna.

Om du saknar hemförsäkring eller rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man ofta ansöka om statlig rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp kommer du att få stå för en del av kostnaden själv, i proportion till dina inkomster, en s.k. rättshjälpsavgift.

Vi hjälper dig med ansökan om rättshjälp eller rättsskydd! Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring finansiering.

waltrejurist.se använder webbkakor (cookies). Vad är detta? OK!

© waltrejurist.se |